Strategii de promovare prin intermediul social media

Dinamismul societăţii moderne şi perspectivele globalizării vieţii sociale au determinat mutaţii speciale în funcţionarea macro-mecanismelor şi economiei mondiale precum şi în activitatea organizaţiilor.

Aceste schimbări au generat, la rândul lor, o evoluţie majoră a marketingului în domeniul practicii, devenind o ştiinţă, o artă şi o nouă filosofie a afacerilor, ce are în centrul său cerinţele, preferinţele şi aşteptările consumatorilor.

Omul, în calitatea sa de consumator, constituie punctul focal al marketing-ului, forţă invizibilă, care-i percepe nevoile, motivaţiile, dorinţele şi-i oferă satisfacţie şi prosperitate. În accepţiunea generală, marketingul reprezintă “ştiinţa şi arta de a convinge clienţii să cumpere”. Philip Kotler definea însă marketingul ca fiind “un proces social şi managerial prin care indivizi sau grupuri de indivizi obţin ceea ce le este necesar şi doresc, prin crearea, oferirea şi schimbul de produse şi servicii având o anumită valoare”

Marketing-ul este un concept complex, de maximă utilitate pentru companii, care informează, educă, fidelizează, creează imagine şi determină clienţii să achiziţioneze produsele sau serviciile.

Termenul de marketing, presupune promovarea produselor, mai ales publicitatea şi branding-ul. Totuşi, în limbaj profesional, termenul are un domeniu mai mare de înţelesuri care au ca element comun punerea în prim plan a clienţilor.

Produsele sunt dezvoltate pentru a satisface dorinţele clienţilor şi în anumite cazuri, chiar a unor clienţi anume.

McCarthy a împărţit marketing-ul în patru segmente de activitate. Topologia a devenit universal recunoscută, iar setul lui de 4P a devenit un termen al limbajului.

Strategii de promovare prin intermediul social media
Strategii de promovare prin intermediul social media

Cei patru P sunt:

  • Produs: se referă la specificaţiile bunului sau produsului
  • Preţ: se referă la procesul de stabilire a preţului pentru un produs, inclusivreducerile de preţ
  • Promovarea: include reclama, relaţiile publice, publicitatea şi vânzărilepersonale. Și se referă la diferite metode de promovare a unui produs, brand sau companie
  • Plasament sau distribuţie: se referă la modul în care produsul ajunge la client. Acest al patrulea P face referinţă la locul unde produsul. Sau serviciul este vândut, precum şi segmentul căruia i se adresează.

Promovarea

Promovarea apare ca o componentă distinctă a marketing-ului, implicând activităţi coerente legate de preţ, produs şi distribuţie, toate elaborate. Într-o politică de marketing care coordonează în mod unitar atitudinile, obiectivele firmei pentru un anumit segment de piaţă.

Promovarea are o importanţă vitală în procesul de vânzare a produsului sau serviciilor. Având rolul de a scoate în evidenţă proprietățile lor esenţiale şi de a informa clienții pentru satisfacerea în condiţii optime ale necesităţilor acestora.

Principalele instrumente de comunicare pe care firma le foloseşte pentru stimulara dorinţei consumatorilor de a achiziţiona un anumit produs . Și pentru a dezvolta şi consolida o imagine favorabilă pe piaţă, formează mixul promoţional al firmei.

Principalele tehnici de promovare la care pot apela firmele sunt:

  • Publicitatea – are ca scop prezentarea indirectă, orală sau vizuală a unui mesaj în legătură cu un produs.
  • Promovarea vânzărilor – diverse acţiuni promoţionale care aduc consumatorului avantaje economice imediate.
  • Relaţiile publice – activităţi de natură calitativă pe termen lung, menite să îmbunătăţească imaginea produselor şi serviciilor oferite de către firmă.
  • Marca – ansamblul semnelor distinctive cu rolul de a individualiza un produs, o gamă, un serviciu, în raport cu cele ale concurenţei, cu rolul de a garanta calitatea şi de a certifica notorietatea şi prestigiul firmei
  • Manifestările promoţionale – expoziţii/târguri sponsorizate, care presupun utilizarea pe perioade determinate a întregii game de tehnici şi acţiuni promoţionale.
  • Forţele de vânzare – urmăresc utilizarea personalului în acţiuni de prospectare, demonstraţie, argumentare, negociere şi vânzare a produselor.

Strategii de promovare prin intermediul social media


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *