Principalele instrumente folosite în Web marketing: e-mail-ul,buletinele de informare electronice(newsletter-e), programe de fidelitate, recomandări şi afiliate, publicitatea on-line, web site-ul.

1.E-mail-ul

Termenul de e-mail este utilizat drept abreviere pentru poşta electronică

(electronic-mail) şi reprezintă transmiterea de mesaje (create prin mijloace electronice – computere) prin intermediul reţelelor de calculatoare.

2.Buletinul de informare electronic (newsletter)

Aceste publicaţii digitale sunt trimise prin e-mail abonaţilor şi pot include

elemente de grafică specifice. O firmă poate personaliza informaţia în funcţie de de clienţii sau partenerii care utilizează sau distribuie produsele şi serviciile sale.

3.Programele de fidelitate, recomandări şi afiliate

Aceste programe oferă stimulente clienţilor fideli sau frecvenţi. Unele stimulente includ oferirea de reduceri sau certificate de cadouri pentru recomandarea altor potențiali clienți6. Programele de fidelizare a clienţilor, aşa cum indică şi numele, au drept obiectiv fidelizarea propiilor clienţi, iar prin programele de recomandare se urmăreşte creşterea numărului de potenţiali clienţi.

În marketingul virtual, această modalitate de promovare este foarte importantă, deoarece se acordă o mare importanţă marketingului viral. Uneori site-urile recomandate de prieteni şi cunoştinţe sunt mai interesante pentru clienţi, decât cele descoperite individual.

4.  Publicitatea on-line

Publicitatea on-line este un instrument de comunicare ce permite firmeisă îşifructifice investiţiile făcute în crearea şi menţinerea website-ului şi să acopere cheltuielile generate de găzduirea pe un anumit domeniu7.

În acelaşi timp, asigură promovarea produselor şi serviciilor. Publicitatea on-line poate fi utilizată atât pentru o audienţă generală (dacă se vizează creşterea notorietăţii sau îmbunătăţirea atitudinii publicului), cât şi pentru o audienţă specifică.

Banner-ele publicitare interactive reprezintă cea mai comună formă de publicitate on-line. Publicitatea on-line poate atrage traficul către web site şi poate construe identitatea on-line a unei mărci. Conform unui studiu realizat de Dynamic Logic , firmă specializată în măsurarea rezultatelor campaniilor de web marketing, publicitatea on-line determină o creştere a tuturor indicatorilor asociaţi unei mărci, acești indicatori sunt:

  • Notorietatea mărcii (+5,4%),
  • Gradul de memorizare publicitară (+45,3%)
  • Percepţia favorabilă a mărcii (+5,6%)
  • Gradul de fidelizare a clienţilor mărcii (+21,6%)
  • Intenţia de cumpărare a mărcii (+14,9%).

5.Web site-ul

Web site-ul reprezintă principalul instrument de caredispune WebMarketingul. Un web site acţionează ca o fereastră virtuală a companiei. În mod normal, acesta evoluează de la o colecţie de „pagini” despre produse şi servicii,la un canal de distribuţie cu amănuntul, de unde clienţii cumpără produse şi servicii, iar compania culege informaţii despre interesele şi obiceiurile de cumpărare ale clienţilor.

Principalele instrumente folosite în Web marketing
Principalele instrumente folosite în Web marketing

Web site-ul serveşte drept rampă de lansare pentru multe activităţi de marketing prin Web. Dezvoltarea web site-ului presupune un proces de design, lansare, întreţinere şi extindere a acestuia . Web site-ul este cea mai importantaîntrebuintare a Internetului, de calităţile acestuia depinzând rezultatele campaniei de marketing.

La prima vedere, crearea şi dezvoltarea site-ului web al organizaţiei reprezintă o problemă deja rezolvată: dacă se are în vedere perspectiva strict tehnică, crearea acestuia nu mai generează dificultăţi organizaţiilor interesate, aplicaţiile software dedicate existente pe piaţă permiţând construirea unor site-uri de o complexitate variabilă.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *