Web site-ul

Web site-ul reprezintă principalul instrument de caredispune WebMarketingul. Un web site acţionează ca o fereastră virtuală a companiei. În mod normal, acesta evoluează de la o colecţie de „pagini” despre produse şi servicii. La un canal de distribuţie cu amănuntul, de unde clienţii cumpără produse şi servicii. Iar compania culege informaţii despre interesele şi obiceiurile de cumpărare ale clienţilor.

Web site-ul serveşte drept rampă de lansare pentru multe activităţi de marketing prin Web. Dezvoltarea web site-ului presupune un proces de design, lansare, întreţinere şi extindere a acestuia. Web site-ul este cea mai importantaîntrebuintare a Internetului, de calităţile acestuia depinzând rezultatele campaniei de marketing.

Dezvoltarea site-ului web

La prima vedere, crearea şi dezvoltarea site-ului web al organizaţiei reprezintă o problemă deja rezolvată: . Dacă se are în vedere perspectiva strict tehnică, crearea acestuia nu mai generează dificultăţi organizaţiilor interesate. Aplicaţiile software dedicate existente pe piaţă permiţând construirea unor site-uri de o complexitate variabil

Dacă se consideră, însă, şi perspectiva marketingului, crearea şi dezvoltarea unui site web trebuie să aibă ca suport existenţa unor nevoi specifice, concrete, legate de modul în care organizaţia comunică.

Oportunitatea creării şi dezvoltării unui site web al organizaţiei poate fi sugerată de evaluarea unor coordonate specifice ale activităţii organizaţiei şi ale pieţei pe care aceasta este prezentă:

  • aria pieţei: cu cât piaţa abordată de organizaţie este mai extinsă sub aspectul ariei cu atât oportunitatea de a o acoperi folosind Internetul şi site-ul web, este mai semnificativă;
  • capacitatea pieţei: cu cât piaţa organizaţiei prezintă un potenţial de vânzări mairidicat. Cu atât contribuţia Internetului, prin intermediul site-ului web, va fi mai
  • adaptarea produselor (serviciilor) organizaţiei la utilizarea Internetului:această caracteristică exercită o influenţă determinantă asupra oportunităţii integrării şi utilizării Internetului la nivelul organizaţiei, o adaptare mai bună facilitând crearea şi dezvoltarea unui
  • capacitatea logistică a organizaţiei: simpla creare a unui site web nu este suficientă pentru a se putea vorbi despre „utilizarea” . Acestuia în cadrul comunicării de marketing a organizaţiei, aceasta trebuind să fie însoţită de asigurarea funcţionalităţii acestuia ;
  • efectele anticipate în planurile imaginii şi al vânzărilor: crearea site-ului web trebuie să fie precedată de evaluarea efortului specific comunicării de marketing al organizaţiei. A rezultatelor obţinute în urma acestuia şi a contribuţiei site-ului web la îmbunătățirea acestora.
Web site-ul
Web site-ul

Site-ul web

Site-ul web al organizaţiei poate fi privit ca un ansamblu de pagini web. Construite în raport cu o anumită structură predefinită şi urmărind, ca obiective

Publicitatea on-line, întâlnită şi sub numele de publicitate interactivă, este o formăde publicitate în Internet care foloseşte media on-line (pagini web, newsletter, e-mail) pentru a transmite un mesaj către publicul țintă.

Printre avantajele publicităţii on-line se numără ţintirea mai bună (exprimată în ore, zone geografice, număr de afişări pe utiliator). Posibilitatea de a oferi informaţii mai multe ( prin bannere expandabile sau prin atragerea vizitatorului interesat către o pagină web cu mai multe informaţii). Și posibilitatea de a interacţiona dinamic cu potenţialul client.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *