Tranzacţii prin intermediul comerţului electronic

Comerţul electronic a apărut ca element de bază în anul 1994 şi se desfăşoară prin mijloace electronice cum ar fi calculatoarele şi sistemele de telecomunicaţii. În ultimii ani specialiştii consideră că fără realizarea unui comerţ prin reţeaua de calculatoare, nu se poate vorbi despre un comerţ eficient.

Extinderea comerţului electronic prin intermediul Internetului nu depinde doar de progresul infrastructurii informatice . Și de sporirea oportunităţilor de acces în reţea, ci şi de creşterea şanselor de a realiza în acest fel tranzacţii profitabile. Internet-ul oferă posibilităţi ce depăşesc cu mult orice tehnologii existente. Dar şi permit trensferul informaţiilor aflate în stare digitală de la un computer la altul la preţuri scăzute.

Conceptul de comerţ electronic

În concepţia Organizaţiei Economice de Cooperare şi Dezvoltare (OECD), comerţul electronic reprezintă desfăşurarea unei afaceri prin intermediul . Reţelei Internet, vânzarea de bunuri şi servicii având loc offline sau online.

Kestenbaum şi Straight: „Comerţul electronic reprezintă o integrare a e-mail-ului, transfer electronic de fonduri, schimbului electronic de date şi alte asemenea tehnici într-un sistem electronic autocuprinzător de functii electronice.” La nivel mondial comerţul electronic nu mai este doar o simplă activitate care concentrează eforturile ţărilor . Și companiilor, aflate în competiţie, ci a răspunde cât mai bine exigenţelor acestora. Comerţul electronic este practic o noţiune care presupune o combinaţie complexă de tehnologii, infrastructuri, procese şi produse de un anumit tip. La nivel actual al evoluţiei sale, comerţul electronic presupune trei tipuri de infrastructuri:

• Infrastructura tehonologică ce este utilă în crearea unei pieţe Internet;

• Infrastructura ca proces de conectare a pieţei Internet la piaţa tradiţionala. Cu ajutorul acestei infrastructurii este posibilă plata pe Internet;

• Infrastructura sub forma legilor şi a reglementărilor, infrastructura prin intermediul căreia se urmăreşte legalitatea tranzacţiilor.

Principalele caracteristici ale comerţului electronic:

• Asigură o viteză crescută de desfăşurare a tranzacţiilor;

• Oferă posibilitatea la noi segmente de piaţă;

• Oferă o flexibiltate crescută politicilor comerciale;

• Determină reducerea costurilor de aprovizionare, de distribuţie şi de promovare;

• Contribuie la creşterea competivităţii la nivel de firmă şi implicit de ţară;

• Presupune simplificarea procedurilor de tranzacţionare.

În comparaţie cu cel tradiţional, aceste caracteristici oferă comerţului electronic o mai mare elasticitate şi un potenţial imens de creştere în viitor. Se poate afirma că secolul 21 este caracterizat de o „explozie ” a tranzacţiilor în varianta electronică.

Principalele tranzacţii întalnite în cadrul comerţului electronic sunt:

• Business to Business (B2B sau BTB) se referă la toate tranzacţiile desfăşurate între doi sau mai mulţi parteneri de afaceri, bazându-se pe sisteme extranet, ceea ce înseamnă că partenerii de afaceri acţionează pe Internet prin utilizarea de nume şi parole pentru paginile de web proprii.

• Business to Consumer (B2C sau BTC)au în vedere la relaţiile dintre comerciant şi consumatorul final, fiind considerat comerţ electronic cu amănuntul.

• Buisiness to Gouvernment (B2G) se referă la relaţiile de afaceri dintre diferite companii şi instituţiile administraţiei publice.

• Consumer to consumer (C2C) priveşte tranzacţiile desfăsurate prin Internet între persoanele private.

• Buisiness to employee(B2E) se referă la tranzacţiile derulate în cadrul unei firme utilizandu-se propriul sistem intranet.

Tranzacţii prin intermediul comerţului electronic
Tranzacţii prin intermediul comerţului electronic

Avantajele şi dezavantajele comerţului electronic

Scopul comerţului electronic este de a integra reţele vaste de întreprinderi mici, corporaţii mari, furnizori etc. cu posibilitatea de a comunica între ei prin reţele de calculatoare, indiferent de platforma de lucru, acestea prezentând o serie atât de puncte tari, avantaje, cât şi puncte slabe, dezavantaje.

Avantejele comerţului electronic Dezavantajele comerţului electronic

Cooperarea între diferite grupuri Posibilitatea unor fraude

Reducerea costurilor achiziţiilor Asigurarea securităţii datelor

Eliminarea unor restricţii fizice de comunicare între partenerii de afaceri Costuri de lansare şi integrare

Un service mult mai eficient oferit clienţilor Lipsa contactului uman

Noi oportunităţii de desfacere a produselor Accesul la tehnologie

Costuri de desfacere şi ale activităţii de marketing mai reduse Cadrul legal şi normativ: cadrul fiscal, drepturile asupra proprietăţii, protecţia datelor consumatorului

Este redus timpul dedicat cumpărăturilor Aspecte lingvistice şi culturale

Tranzacţii prin intermediul comerţului electronic


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *